👷Jak długo są ważne uprawnienia na wózki widłowe? Przewodnik

Do kiedy są ważne stare uprawnienia na wózki widłowe?

W świecie wózków widłowych, uprawnienia są jak złoto – cenne, ale również podlegające “terminowi ważności”. Właśnie dlatego, każdy operator wózka widłowego powinien znać odpowiedź na pytanie: do kiedy są ważne stare uprawnienia na wózki widłowe? W tym artykule, zanurzymy się w głąb przepisów, aby dostarczyć Ci najbardziej aktualnych i precyzyjnych informacji na ten temat. Przygotuj się na podróż pełną faktów, które pomogą Ci zrozumieć, jakie kroki powinieneś podjąć, aby zachować swoje uprawnienia.

Co to są uprawnienia na wózki widłowe?

Uprawnienia na wózki widłowe to nie tylko kawałek papieru. To dowód na to, że jesteś kompetentny, bezpieczny i gotowy do pracy z tym specyficznym typem sprzętu. Ale co dokładnie oznaczają te uprawnienia?

Rodzaje uprawnień na wózki widłowe

Uprawnienia na wózki widłowe dzielą się na różne kategorie, zależne od typu wózka, którym operator ma zamiar sterować. Są to między innymi uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe, wózki jezdniowe przegubowe, wózki jezdniowe boczne, wózki jezdniowe ręczne, wózki jezdniowe z wysięgnikiem teleskopowym i wiele innych. Każda z tych kategorii wymaga od operatora zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Aby zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, konieczne jest ukończenie odpowiedniego kursu i zaliczenie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Kursy te oferowane są przez liczne ośrodki szkoleniowe i zazwyczaj obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Uprawnienia na wózki widłowe – jakie są obecne przepisy?

W 2019 roku wprowadzono istotne zmiany w przepisach dotyczących uprawnień na wózki widłowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r., od czerwca 2019 r. uprawnienia na wózki widłowe są teraz terminowe i podzielone na dwie kategorie:

  1. Uprawnienia ważne przez 10 lat – dotyczą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. To są uprawnienia, które wcześniej były klasyfikowane jako II WJO oraz III WJO.
  2. Uprawnienia ważne przez 5 lat – dotyczą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. To są uprawnienia, które wcześniej były klasyfikowane jako I WJO.

Inaczej, są to kategorie: niższa i wyższa, odpowiednio dla wózków podnośnikowych i podnośnikowych specjalizowanych.

Wszyscy, którzy zdobyli uprawnienia UDT (jako bezterminowe) przed wejściem w życie tego przepisu, będą mieli je ważne przez 5 lat (liczone od stycznia 2019 r.), bez względu na kategorię.

Do kiedy są ważne stare uprawnienia na wózki widłowe?

Teraz, gdy znamy już zmiany w przepisach, możemy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: do kiedy są ważne stare uprawnienia na wózki widłowe?

Ważność uprawnień na wózki widłowe w 2023

Przed nowelizacją ustawy o dozorze technicznym wprowadzoną 1 czerwca 2019 roku, raz zdobyte uprawnienia zezwalające na obsługę wózków widłowych oraz zezwolenia na dokonywanie konserwacji pojazdów były ważne bezterminowo.

Obecnie w 2023 wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez UDT są terminowe, a ich ważność wynosi od 5 do 10 lat w zależności od rodzaju pojazdów, na jakie zostały wydane.

5-letni okres ważności na obsługę urządzeń – wózki widłowe specjalizowane

Na 5-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – z wysięgnikiem lub możliwością unoszenia operatora wraz z ładunkiem. Pięcioletni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak:

10-letni okres ważności na obsługę urządzeń – wózki widłowe z wyłączeniem specjalizowanych

Na 10-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – bez wysięgnika i możliwości unoszenia operatora wraz z ładunkiem. Dziesięcioletni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak:

  • wózki wysokiego składowania;
  • wózki z siedziskiem;
  • wózki podestowe;
  • wózki prowadzone;
  • podesty ruchome stacjonarne, wiszące, masztowe, na pojazdach kolejowych;
  • układnice;
  • wyciągi towarowe;
  • suwnice, wciągniki i wciągarki (przeznaczenia ogólnego);
  • żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne.

Co zrobić, gdy uprawnienia stracą ważność?

Jeśli Twoje uprawnienia na wózki widłowe stracą ważność, będziesz musiał przystąpić do egzaminu przed komisją UDT, aby je odnowić. Warto jednak pamiętać, że przed przystąpieniem do egzaminu, konieczne jest ukończenie odpowiedniego kursu.

Czy mogę odnowić swoje uprawnienia na wózki widłowe?

Tak, uprawnienia na wózki widłowe można odnowić. Proces odnowienia uprawnień zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju wózka widłowego, którego dotyczą uprawnienia, a także od instytucji, która wydała pierwotne uprawnienia. W większości przypadków proces odnowienia uprawnień obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne, a także egzamin.

Jakie są konsekwencje nieposiadania ważnych uprawnień na wózki widłowe?

Posiadanie ważnych uprawnień na wózki widłowe to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów. To także kwestia bezpieczeństwa. Ale jakie są konsekwencje nieposiadania ważnych uprawnień?

Konsekwencje prawne

Nieposiadanie ważnych uprawnień na wózki widłowe może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W przypadku kontroli, operator bez ważnych uprawnień może zostać ukarany grzywną. Dodatkowo, pracodawca, który zatrudnia operatora bez ważnych uprawnień, również może zostać ukarany grzywną.

Konsekwencje dla bezpieczeństwa pracy

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a operator wózka widłowego bez ważnych uprawnień stanowi zagrożenie dla siebie i innych pracowników. Brak odpowiednich uprawnień oznacza brak odpowiedniego szkolenia, co może prowadzić do błędów i wypadków na stanowisku pracy.

Podsumowanie

Uprawnienia na wózki widłowe są obecnie terminowe i podzielone na dwie kategorie, z różnym okresem ważności. Wszyscy, którzy zdobyli uprawnienia UDT (jako bezterminowe) przed wejściem w życie nowego przepisu w 2019 roku, będą mieli je ważne przez 5 lat (liczone od stycznia 2019 r.), bez względu na kategorię. Przekroczenie terminu ważności uprawnień na wózki widłowe może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym odpowiedzialności karnej.


Artykuł został przygotowany przez BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia – renomowany ośrodek szkolenia z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej.

Naszym celem jest realizacja ścieżek zawodowych naszych klientów poprzez oferowanie profesjonalnych kursów i szkoleń. Posiadamy liczne ośrodki szkoleniowe, a nasi wykwalifikowani instruktorzy gwarantują najwyższą jakość przekazywanej wiedzy oraz praktyczne umiejętności.

Współpracując z nami, zyskujesz pewność, że zdobędziesz uprawnienia niezbędne do sukcesu w zawodzie operatora wózka widłowego.

Nasze ośrodki szkoleniowe:

Jeśli dotarłeś tutaj do końca, to te artykuły na pewno Ci się spodobają:

Odwiedź nas na:

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia