Kurs operatora spycharki

Kurs operatora spycharki, klasa I

Zostań operatorem spycharki – inwestycja w siebie!

Jeśli interesujesz się pracami budowlanymi i chcesz pracować jako operator spycharki, zdobycie odpowiednich kwalifikacji jest kluczowe.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia operatora spycharki?

Po ukończeniu kursu operatora spycharki i zdaniu egzaminu przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny otrzymasz świadectwo oraz Książkę Operatora. Dzięki temu będziesz mógł pracować jako operator wszystkich spycharek, a także uzyskasz możliwość wykonywania prac przy użyciu różnych osprzętów i narzędzi roboczych.

Co nauczy Cię kurs operatora spycharki?

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się organizowania stanowiska pracy, przygotowywania maszyny do pracy w różnych warunkach oraz wykonywania prac maszyną samodzielnie lub we współpracy z innymi maszynami i środkami transportu. Nauczysz się również wykonywania obsługi technicznej, prostej regulacji i napraw, a także sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej.

Jak zostać przyjętym na kurs operatora spycharki?

Aby zostać przyjętym na kurs operatora spycharki, musisz spełnić kilka warunków. Musisz mieć co najmniej 18 lat i podstawowe wykształcenie. Ponadto musisz posiadać uprawnienia operatora spycharki klasy III o mocy silnika do 110 kW.

 

 

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Kursy i szkolenia