Kursy UDT, kursy urządzeń transportu bliskiego

Kurs konserwacji żurawi

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04

Zdobądź kluczowe umiejętności! Kurs konserwacji żurawi

Szkolenie specjalistyczne – podnieś swoje kwalifikacje zawodowe

Kursy konserwacji żurawi są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Cele i efekty kształcenia – czego się nauczysz?

  1. Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad obsługi lub konserwacji żurawi
  2. Przygotowanie do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego
  3. Uzyskanie uprawnień do konserwacji żurawi w jednym z zakresów: wyposażenia mechanicznego (kategorie M I – IV) lub wyposażenia elektrycznego (kategorie E I – IV)
  4. Stosowanie sprzętu i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
  5. Wykonywanie prawidłowych czynności na stanowisku konserwacji żurawi
  6. Rozpoznawanie zagrożeń w wykonywaniu czynności na danym stanowisku

Wymagania przed przystąpieniem do egzaminu

Aby przystąpić do egzaminu, należy:

  1. Złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu
  2. Posiadać ukończone 18 lat oraz wykształcenie min. podstawowe
  3. Zapoznać się z regulaminami Urzędu Dozoru Technicznego i jego jednostek terenowych

Nasza wykwalifikowana kadra – gwarancja jakości kształcenia

Nasi wykładowcy i instruktorzy praktyczni posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę, uprawnienia pedagogiczne oraz długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Dzięki temu możemy zapewnić wysoką jakość kształcenia i skuteczność naszych kursów.

Zainwestuj w swoją przyszłość zawodową – zapisz się na kurs konserwacji żurawi

Zdobądź kluczowe umiejętności i kwalifikacje, które pozwolą Ci na rozwój zawodowy i zwiększenie swoich szans na rynku pracy. Nie czekaj – zapisz się na nasz profesjonalny kurs już dziś!

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!