kurs pierwszej pomocy, pierwsza pomoc kurs

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04

Jakie są cele i efekty kształcenia?

  • Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie odpowiedniej wiedzy pozwalającej skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.
  • Uczestnik szkolenia potrafi zoorganizować akcję ratunkową oraz zna zasady bezpieczeństwa na miejscu wypadku, rozpoznaje urazy w tym stany zagrożenia życia ( urazy klatki piersiowej, odmrożenia, oparzenia, porażenie prądem elektrycznym/piorunem), potrafi postępować nie miejscu zdarzenia; pozycja bezpieczna, resustytacja krążeniowo-oddechowa. Ponadto uczestnik wie jak postępować w sytuacji zwichnięć, złamań, skręceń, stłuczenia, krwawienia, ukąszenia, użądlenia, urazów kręgosłupa oraz głowy, wstrząsów, omdleń, utraty przytomności, zakrzsztuszeń, zadławień i zatruć.

Do kogo jest to skierowane?

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedza i umiejętność udzielania pierwszej pomocy sprawia, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji można uniknąć błędów oraz zmniejszyć strach przed podjęciem akcji.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!