kursy URE, kursy SEP

Kurs URE/SEP G3 – grupa gazowa

Gdzie chcesz odbyć kurs?

Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego URE G3

Zapraszamy do skorzystania z naszego kursu przygotowawczego do egzaminu kwalifikacyjnego URE G3. Nasz kurs jest skierowany do osób, które chcą zdobyć uprawnienia dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym. Dzięki naszemu kursowi, będziesz mógł dokonywać przeglądu stanu technicznego instalacji i podpisywać protokoły z badań.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs G3?

Profesjonalizm i doświadczenie

Nasza kadra szkoleniowa to doświadczeni specjaliści z branży ciepłowniczej, którzy posiadają nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne doświadczenie. Dzięki temu są w stanie przekazać Ci najbardziej aktualne i praktyczne informacje, które pomogą Ci nie tylko zdać egzamin, ale także poradzić sobie w realiach pracy w branży ciepłowniczej.

Indywidualne podejście

Rozumiemy, że każdy z naszych kursantów jest inny i ma inne potrzeby. Dlatego staramy się dostosować nasze szkolenie do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Oferujemy elastyczne godziny szkolenia, a także możliwość konsultacji z naszymi specjalistami.

Przygotowanie do egzaminu

Nasz kurs nie tylko dostarczy Ci niezbędnej wiedzy, ale także przygotuje Cię do egzaminu. Dzięki naszym szkoleniom, będziesz wiedział, czego możesz się spodziewać podczas egzaminu, a także jak najlepiej przygotować się do niego, dlatego uprawnienia uzyskasz z łatwością.

Co oferujemy?

Kurs niniejszy przeznaczony jest dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych grupy II. Po kursie odbywa się egzamin przed komisją kwalifikacyjną URE.

Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Szkolenie teoretyczne

Podczas naszego kursu, zapoznasz się z teorią dotyczącą pracy w branży gazowej. Dowiesz się, jakie są zasady bezpieczeństwa, jakie przepisy regulują pracę w tej branży, a także jakie są najnowsze trendy i rozwiązania technologiczne.

Szkolenie praktyczne

Teoria to jedno, ale prawdziwa wiedza pochodzi z praktyki. Dlatego w ramach naszego kursu, oferujemy także szkolenia praktyczne, podczas których będziesz mógł samodzielnie przeprowadzić różne czynności związane z pracą w branży gazowej.

Przygotowanie do egzaminu

Nasz kurs to nie tylko szkolenie, ale także kompleksowe przygotowanie do egzaminu. Dzięki naszym szkoleniom, będziesz wiedział, czego możesz się spodziewać podczas egzaminu, a także jak najlepiej przygotować się do niego.

Czego dowiesz się na naszym kursie?

Nasz kurs URE G3 jest kompleksowym przygotowaniem do egzaminu kwalifikacyjnego. Oto niektóre z tematów, które omawiamy podczas naszych szkoleń:

Podstawy techniczne

Zapoznamy Cię z podstawami technicznymi niezbędnymi do pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Nauczysz się zasad bezpiecznej pracy z urządzeniami gazowymi.

Przepisy prawne

Omówimy przepisy prawne dotyczące pracy z urządzeniami gazowymi. Poznasz swoje prawa i obowiązki.

Jakie są minimalne warunki przyjęcia na kurs URE G3?

 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie: co najmniej ukończona ZSZ o kierunku elektrycznym lub oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu prac we wnioskowanym zakresie.

Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursach eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci, dodatkowo legitymuje się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.

Czego dotyczy grupa III?

Urządzenia dla osób eksploatujących i dozorujących:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. Sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
 5. Sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 9. Turbiny gazowe;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
 11. Urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;
 12. Urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
 13. Instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;
 14. Instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego.

Jakie są minimalne warunki przyjęcia na kurs URE G3?

 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie: co najmniej ukończona ZSZ o kierunku elektrycznym lub oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu prac we wnioskowanym zakresie.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Czy mogę wziąć udział w kursie, jeśli nie mam doświadczenia w branży gazowej?

Tak, nasz kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które mają już doświadczenie w branży gazowej, jak i dla tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą branżą.

Czy po zakończeniu kursu otrzymam uprawnienia?

Tak, po zakończeniu kursu otrzymasz certyfikat ukończenia kursu, który potwierdza, że posiadasz niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w branży gazowej.

Czy mogę skontaktować się z Wami po zakończeniu kursu, jeśli będę miał jakiekolwiek pytania?

Tak, jesteśmy do Twojej dyspozycji także po zakończeniu kursu. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, zawsze możesz się do nas zwrócić.

 

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!