Kurs spawania metodą MIG

Kurs spawania metodą MIG (131)

Gdzie chcesz odbyć kurs?

Zdobądź uprawnienia na kursie spawania metodą MIG już dzisiaj!

Spawanie MIG (131) – Co to jest i jakie są zalety?

Spawanie metodą MIG (131), czyli Metal Inert Gas, to proces spawania wykorzystujący elektrodę topliwą w osłonie gazów obojętnych. Ta metoda spawania jest bardzo popularna w przemyśle z uwagi na jej zalety i możliwości zastosowania w różnych materiałach.

Jakie są zalety spawania MIG (131)?

Spawanie MIG (131) ma wiele zalet, które sprawiają, że jest popularnym sposobem łączenia materiałów w przemyśle. Oto niektóre z nich:

  1. Dobra jakość połączeń – Spawanie MIG (131) zapewnia wysoką jakość połączeń, co jest szczególnie ważne w przypadku materiałów o wysokiej wytrzymałości.
  2. Wysoka wydajność spawania – Proces spawania MIG (131) jest bardzo szybki i efektywny, co pozwala na szybkie i skuteczne łączenie elementów.
  3. Możliwość spawania materiałów o różnej grubości – Spawanie MIG (131) pozwala na łączenie elementów o różnej grubości, co czyni go idealnym do zastosowań przemysłowych.
  4. Możliwość zautomatyzowania procesu spawania – Spawanie MIG (131) może być zautomatyzowane, co zapewnia większą precyzję i powtarzalność procesu.

Co zyskujesz po ukończeniu kursu spawania metodą MIG?

Po ukończeniu kursu spawania metodą MAG otrzymasz świadectwo oraz Książkę Spawacza wydane przez Górnośląski Instytut Technologiczny lub TÜV SÜD. Te dokumenty potwierdzą Twoje kwalifikacje i umożliwią Ci pracę jako spawacz.

Jak zdobyć uprawnienia do spawania MIG (131)?

Aby zdobyć uprawnienia do spawania MIG 131, należy ukończyć kurs spawalniczy i przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją GIT lub TÜV SÜD. Po uzyskaniu uprawnień, otrzymuje się świadectwo oraz Książkę Spawacza, co pozwala na wykonywanie prac spawalniczych w przemyśle.

Co będziesz umiał po ukończeniu kursu spawania metodą MIG (131)?

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131), kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG (131) oraz kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MIG (131) są podzielone na moduły. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się m.in. stosowania sprzętu i środków ochrony indywidualnej, przygotowywania materiału do obróbki spawalniczej, wykonywania spoin zgodnie ze sztuką spawalniczą, prowadzenia dokumentacji prac i sprzętów, przestrzegania zasad metodyki pracy z podstawowymi materiałami i konstrukcjami oraz rozpoznawania zagrożeń w trakcie wykonywania czynności na danym stanowisku.

Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjętym na kurs spawania metodą MIG (131)?

Aby zostać przyjętym na kurs spawania metodą MIG (131), musisz spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • mieć wykształcenie podstawowe,
  • posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych.

Kto będzie Cię uczył? Nauka spawania w BIAŁECKI!

Nauczyciele i instruktorzy zajęć praktycznych, którzy prowadzą kursy, posiadają odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia zajęć, a także uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację Sieci Badawczej Łukasiewicza Instytutu Spawalnictwa do prowadzenia zajęć.

Zachęcamy do zapisania się na kurs już dziś i rozpoczęcia nowej kariery zawodowej!

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!