Maszyny budowlane i drogowe

Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie, klasa III

Kurs operatora koparkoładowarki obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień do obsługi wszystkich koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych do 4 ton masy całkowitej, ładowarek jednonaczyniowych do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharek.

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej, wszystkie, klasa I

Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień do obsługi danej klasy koparek. Wyróżniamy tu uprawnienia na operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III o masie całkowitej do 20 ton i kl. I obejmującej wszystkie typy.

Kurs montera rusztowań

Kurs na - montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień w specjalności: rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż.

Kurs operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew

Kurs operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień do obsługi pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III.

Kurs operatora walca drogowego

Kurs operatora walców drogowych obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień do obsługi wszystkich walców drogowych.

Kurs operatora przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

Kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień do obsługi przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III.