Kurs spawania metodą MMA

Kurs spawania metodą MMA (111)

Gdzie chcesz odbyć kurs?

Zostań spawaczem po naszym kursie spawania metodą MMA (111)!

Spawanie metodą MMA (111) – zalety i jak zdobyć uprawnienia

Spawanie elektrodą otuloną MMA (Metal Manual Arc Welding) to jedna z najstarszych, ale wciąż popularnych metod spawania. W połączeniu ze źródłem ciepła z łuku elektrycznego, elektrody otulone łączą ze sobą różne rodzaje materiałów, tworząc połączenie nierozłączne – spoinę.

Zalety spawania metodą MMA (111)

  1. Możliwość spawania różnych materiałów – metoda MMA (111) pozwala na spawanie różnych rodzajów materiałów, takich jak stal, żeliwo, miedź i aluminium.
  2. Spawanie w każdej pozycji  – spawanie elektrodą otuloną można wykonywać w każdej pozycji, co oznacza, że można spawać elementy znajdujące się na skosie, pod wodą lub w trudno dostępnych miejscach.
  3. Wysoka wytrzymałość spoiny – spoiny wykonane metodą MMA (111) charakteryzują się wysoką wytrzymałością i są odporne na drgania i wstrząsy.
  4. Możliwość spawania cienkich elementów – metoda ta umożliwia spawanie cienkich elementów, już od 1,5 mm, co jest szczególnie przydatne w przypadku spawania blach.
  5. Proste urządzenia spawalnicze i brak użycia gazu – urządzenia do spawania elektrodą otuloną są proste w budowie i łatwe do transportu, a jednocześnie charakteryzują się dużą niezawodnością. Ponadto, w odróżnieniu od innych metod spawania, nie wymagają użycia gazu osłonowego.

Co zyskujesz po ukończeniu kursu?

Świadectwo oraz Książkę Spawacza wydane przez Górnośląski Instytut Technologiczny lub TÜV SÜD.

Jak zdobyć uprawnienia do spawania metodą MMA (111)?

Aby zdobyć uprawnienia do spawania metodą MMA (111), należy ukończyć kurs w szkole lub ośrodku szkoleniowym. Po zakończeniu kursu, należy przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją Instytutu Spawalnictwa lub TÜV SÜD. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się świadectwo oraz Książkę Spawacza, które potwierdzają posiadanie umiejętności do wykonywania spawania elektrodą otuloną.

Co daje zdobycie uprawnień spawalniczych?

Zdobycie uprawnień spawalniczych to pierwszy krok do rozwoju zawodowego w branży spawalniczej. Otrzymanie uprawnień daje możliwość pracy jako spawacz, co otwiera drzwi do wielu ciekawych i dobrze płatnych stanowisk. Co jednak dokładnie oznacza zdobycie uprawnień i jakie korzyści z tego wynikają?

Zdobyte uprawnienia spawalnicze

Zdobyte uprawnienia spawalnicze pozwalają na wykonywanie spoin określonej grupy materiałowej, pozycji spawania i grubości materiału. Uprawnienia ważne są przez 2 lub 3 lata, w zależności od grupy materiałowej. Po tym czasie, aby utrzymać uprawnienia, należy przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego.

Co można umieć po kursie spawania metodą MMA (111)?

Kurs spawalniczy składa się z kilku modułów, takich jak spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MMA (111) oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MMA (111). Kursy prowadzone są w różnych grupach materiałowych, w szczególności w stali niestopowej („czarnej”) i stali stopowej („nierdzewnej”).

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy kursu uczą się stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej, przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej, wykonywać spoiny zgodnie ze sztuką spawalniczą, prowadzić dokumentację prac i sprzętów, przestrzegać zasad metodyki pracy z podstawowymi materiałami i konstrukcjami, a także rozpoznawać zagrożenia w trakcie wykonywania czynności na danym stanowisku.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby zostać przyjętym na kurs spawania metodą MMA

Wymagany jest wiek 18 lat oraz podstawowe wykształcenie. Ponadto, potrzebne jest orzeczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych.

Kto będzie Cię uczył? Nauka spawania w BIAŁECKI!

Wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację Górnośląskiego Instytutu Technologicznego do prowadzenia zajęć.

 

Zachęcamy do zapisania się na kurs już dziś i rozpoczęcia nowej kariery zawodowej!

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!