Kurs spawania drutem proszkowym

Kurs spawania łukowego drutem proszkowym samoosłonowym (114)

Gdzie chcesz odbyć kurs?

Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym (114): wszystko, co powinieneś wiedzieć

Czym jest spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym (114)?

Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym (114) to metoda podobna do metody MIG/MAG z tą różnicą, że drut wewnątrz jest wypełniony topnikiem (outer shield) i substancją chemiczną wytwarzającą podczas spawania gazy ochronne (inner shield). Gazy te zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi, takimi jak tlen, azot i dwutlenek węgla. Metoda ta jest stosowana do spawania stali niskostopowych i niskostopowych z dodatkiem manganu, krzemu i glinu.

Jakie są zalety spawania łukowego drutem proszkowym samoosłonowym (114)?

Spawanie łukowe drutem proszkowym samoosłonowym (114) ma kilka zalet:

 • stosunkowo dobra jakość spoin,
 • istotna wydajność procesu spawania,
 • możliwość zautomatyzowania procesu spawania,
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach,
 • brak konieczności użycia gazu.

Co zyskujesz po ukończeniu kursu spawania łukowego drutem proszkowym?

Jeśli zdecydujesz się na kurs i zdobędziesz uprawnienia do spawania drutem proszkowym, otrzymasz świadectwo oraz Książkę Spawacza wydane przez Górnośląski Instytut Technologiczny lub TÜV SÜD. Uprawnienia te pozwolą Ci pracować jako spawacz, wykonując spoiny określone w zdobytym uprawnieniu (ściśle określona grupa materiałowa, pozycje spawania, grubości materiału itd.), które ważne są przez 2 lub 3 lata w zależności od grupy materiałowej. Po tym czasie należy odnowić uprawnienia, przystępując do egzaminu weryfikacyjnego.

Jak zdobędziesz uprawnienia?

Aby zdobyć uprawnienia do spawania drutem proszkowym, musisz ukończyć kurs i przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. Kursy są oferowane przez szkoły techniczne, centra szkoleniowe i niektóre firmy spawalnicze, jak i ośrodek szkoleniowy BIAŁECKI. Podczas kursu będziesz uczył się teorii spawania, a także praktycznie spawał drutem proszkowym. Po ukończeniu kursu będziesz musiał zdać egzamin kwalifikacyjny, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu kwalifikacyjnego zwykle obejmuje pytania dotyczące materiałów spawalniczych, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz procesów spawania. Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu spawów drutem proszkowym na odpowiednich elementach, takich jak płyty lub rury.

Po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego otrzymasz certyfikat, który potwierdza twoje uprawnienia do spawania drutem proszkowym. Certyfikat ten jest ważny przez określony czas, po którym należy go odnowić, aby kontynuować praktykę spawalniczą.

Co dadzą Ci zdobyte uprawnienia?

Jest wiele powodów, dla których warto zdobyć uprawnienia w dziedzinie spawania. Po pierwsze, będziesz mógł pracować jako spawacz, wykonując spoiny określone w zdobytym uprawnieniu (ściśle określona grupa materiałowa, pozycje spawania, grubości materiału itd.), które są ważne przez 2 lub 3 lata w zależności od grupy materiałowej. Po tym czasie należy odnowić uprawnienia, przystępując do egzaminu weryfikacyjnego.

Co będziesz umiał po kursie spawania drutem proszkowym?

Kurs spawania drutem proszkowym składa się z trzech modułów: spawania łukowego (114) blach i rur spoinami pachwinowymi, spawania łukowego (114) blach spoinami czołowymi oraz spawania łukowego (114) rur spoinami czołowymi. Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się m.in.:

 • Stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej

Podczas kursu dowiesz się, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu spawalniczego oraz jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować w trakcie pracy.

 • Przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej

Prawidłowe przygotowanie materiału jest kluczowe dla uzyskania jakościowej spoiny. Na kursie nauczysz się, jak prawidłowo przygotować materiał przed spawaniem.

 • Wykonywać spoiny zgodnie ze sztuką spawalniczą

Spawanie drutem proszkowym wymaga od spawacza precyzji i umiejętności. Na kursie nauczysz się, jak wykonywać spoiny zgodnie ze sztuką spawalniczą, aby uzyskać jak najlepsze efekty.

 • Dobierać parametry spawania

Kurs spawania drutem proszkowym nauczy Cię doboru parametrów spawania, takich jak prąd, napięcie czy prędkość przesuwu drutu, które mają wpływ na jakość spoiny.

 • Wykonywać spawanie w różnych pozycjach

Na kursie nauczysz się wykonywania spawania w różnych pozycjach, takich jak pozioma, pionowa i nad głową, co zwiększy Twoje możliwości zawodowe.

 • Odczytywać rysunek techniczny i projekt spawalniczy

Odczytywanie rysunku technicznego i projektu spawalniczego to podstawowa umiejętność każdego spawacza. Na kursie nauczysz się odczytywać rysunki oraz projekty spawalnicze.

 • Oceniać jakość spoiny

Po ukończeniu kursu będziesz w stanie ocenić jakość spoiny oraz identyfikować wady spawalnicze. Pozwoli to na podniesienie jakości pracy i uniknięcie późniejszych problemów.

Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjęty na kurs spawania drutem proszkowym?

 • wiek: 18 lat
 • wykształcenie: podstawowe
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych

Kto będzie Cię uczył? Nauka spawania w BIAŁECKI!

Wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację GIT do prowadzenia zajęć.

 

Zachęcamy do zapisania się na kurs już dziś i rozpoczęcia nowej kariery zawodowej!

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!