Kurs montera rusztowań

Kurs montera rusztowań

Wespnij się na wyżyny kariery i zdobądź uprawnienia na montaż rusztowań!

W naszym ośrodku szkoleniowym oferujemy kurs montera rusztowań realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późniejszymi zmianami.

Czym jest kurs montera rusztowań?

Kurs montera rusztowań to specjalistyczne szkolenie, które pozwala zdobyć kwalifikacje umożliwiające montaż i demontaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i wykładowców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe. Kurs montażu rusztowań obejmuje szereg tematów, takich jak bezpieczeństwo na placu budowy, rodzaje rusztowań, części i akcesoria rusztowań, montaż i demontaż rusztowań oraz zarządzanie projektem rusztowań. Zajęcia są prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej, a uczestnicy mają okazję do nauki i praktycznego stosowania swoich umiejętności.

Co zyskujesz po ukończeniu kursu montera rusztowań?

Po ukończeniu kursu montera rusztowań, zdobędziesz świadectwo oraz uprawnienia, które uprawniają Cię do wykonywania prac związanych z montażem i demontażem rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Jak zdobyć uprawnienia po ukończeniu kursu?

Po ukończeniu kursu montera rusztowań, konieczne jest przystąpienie do egzaminu państwowego przed komisją Warszawskiego Instytutu Technologicznego. Pozytywny wynik egzaminu daje Ci pełne uprawnienia, które umożliwiają wykonywanie prac związanych z montażem i demontażem rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjętym na kurs montera rusztowań?

Aby zostać przyjętym na kurs montera rusztowań, konieczne jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie wykształcenia min. podstawowego. Jednakże, przed przystąpieniem do kursu, warto zorientować się w wymaganiach konkretnych szkół lub centrów szkoleniowych, ponieważ wymagania te mogą się nieco różnić.

Kto Cię będzie uczył?

Wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Kursy i szkolenia