Weryfikacja uprawnień

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Gdzie chcesz odbyć kurs?

Zweryfikuj swoje uprawnienia, aby legalnie pracować jako spawacz!

W dzisiejszych czasach posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień jest niezbędne do wykonywania wielu zawodów. W przypadku spawaczy, posiadanie ważnych uprawnień jest kluczowe dla legalnego wykonywania pracy.

Co to jest weryfikacja uprawnień spawalniczych?

Weryfikacja uprawnień spawalniczych to proces, w wyniku którego spawacz jest poddawany egzaminowi, w celu potwierdzenia jego umiejętności spawalniczych. Proces ten polega na zweryfikowaniu, czy spawacz posiada wymagane kwalifikacje i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania pracy w konkretnym procesie spawania.

Jakie są zalety weryfikacji uprawnień?

  • Legalne wykonywanie pracy

Posiadanie ważnych uprawnień spawalniczych umożliwia spawaczowi legalne wykonywanie pracy w konkretnym procesie spawania. Bez uprawnień, spawacz nie może wykonywać pracy na pełen etat lub w pełnym wymiarze godzin, co może prowadzić do strat finansowych.

  • Aktualizacja wiedzy

W procesie weryfikacji uprawnień, spawacz musi przejść przez kurs przypominający, co pozwala na zaktualizowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu spawania w wybranych procesach spawania ręcznego. Dzięki temu, spawacz zyskuje nowe umiejętności, które mogą pomóc mu w wykonywaniu pracy.

Co zyskujesz?

Nowe Świadectwo oraz wpis do Książeczki Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa lub TÜV SÜD.

Jak zweryfikować uprawnienia?

Aby zweryfikować uprawnienia spawalnicze, spawacz musi przejść krótki kurs przypominający oraz zdawać egzamin przed komisją powołaną przez wybraną jednostkę certyfikującą. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu, spawacz otrzymuje nowe świadectwo oraz wpis do Książeczki Spawacza, które są wydane przez Górnośląski Instytut Technologiczny lub TÜV SÜD.

Co da Ci weryfikacja uprawnień?

Będziesz mógł dalej legalnie pracować jako spawacz.

Warunki przyjęcia na weryfikację uprawnień

Aby zostać przyjętym na kurs weryfikacji uprawnień, spawacz musi spełnić kilka warunków.

Musi mieć ukończone 18 lat, podstawowe wykształcenie oraz posiadać książkę spawacza z wpisem dotyczącym weryfikowanego uprawnienia i/lub dotychczasowe świadectwo. Ponadto, musi przedstawić orzeczenie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych jest również wymagane. Warunki te mają na celu upewnienie się, że spawacz posiada niezbędne kwalifikacje i zdolności do wykonywania połączeń spawanych w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami.

Kto będzie uczył podczas weryfikacji uprawnień?

Na kursie weryfikacji uprawnień spawalniczych uczestników będą uczyć wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych. Będą to osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia zajęć oraz uprawnienia pedagogiczne. Ponadto, wykładowcy i instruktorzy będą mieli długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe, a także akceptację GIT do prowadzenia zajęć. Dzięki temu uczestnicy kursu będą mogli uczyć się od najlepszych i zdobyć cenne umiejętności i wiedzę w zakresie spawania.

 

Weryfikacja uprawnień to proces, dzięki któremu spawacz może legalnie wykonywać połączenia spawane w określonych procesach spawania ręcznego. Weryfikacja uprawnień pozwala również na zaktualizowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu spawania. Aby przystąpić do kursu weryfikacji uprawnień, spawacz musi spełnić określone warunki, takie jak wiek, wykształcenie, posiadanie książki spawacza oraz orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych. Na kursie uczestnicy będą uczyć się od wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów zajęć praktycznych, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wiedzę, a także długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe. Po ukończeniu kursu, spawacz otrzyma nowe Świadectwo oraz wpis do Książeczki Spawacza wydane przez GIT lub TÜV SÜD i będzie mógł dalej legalnie pracować jako spawacz.

 

Zachęcamy do zapisania się i zweryfikowania swoich umiejętności!

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!