Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej, wszystkie, klasa I

Stań się operatorem ładowarki i zdobądź uprawnienia!

Posiadanie uprawnień operatora ładowarki to klucz do pracy na budowie lub w innym miejscu, gdzie wymagana jest obsługa tej maszyny.

Dlaczego warto zostać operatorem ładowarki? Ponieważ zdobędziesz nowe umiejętności i otworzysz się na nowe możliwości zawodowe. Aby zdobyć uprawnienia, należy przejść odpowiedni kurs i zdać egzamin państwowy. Po zdobyciu świadectwa i Książki Operatora, będziesz mógł pracować jako operator wszystkich ładowarek jednonaczyniowych.

Jak zdobyć uprawnienia operatora ładowarki?

Aby zdobyć uprawnienia operatora ładowarki, musisz przejść odpowiedni kurs i zdać egzamin państwowy przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Kurs operatora ładowarki składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Na zajęciach teoretycznych nauczysz się organizować stanowisko pracy, przygotować maszynę do pracy w różnych warunkach oraz wykonywać obsługę techniczną oraz proste regulacje i naprawy. Na zajęciach praktycznych nauczysz się wykonywać prace maszyną samodzielnie oraz we współpracy z innymi maszynami i środkami transportu oraz sporządzać dokumentację eksploatacyjną.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać przyjętym na kurs operatora ładowarki?

Aby zostać przyjętym na kurs operatora ładowarki, musisz spełnić następujące warunki:

  • wiek: 18 lat
  • wykształcenie: podstawowe

Kto będzie Cię uczył?

Zajęcia prowadzą wykładowcy i instruktorzy, którzy mają odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia zajęć, posiadają uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację Warszawskiego Instytutu Technologicznego.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia