kursy URE, kursy SEP

Kurs URE/SEP G1 – grupa elektryczna

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04

Kurs URE (SEP) G1 – Twoja droga do profesjonalizmu w branży energetycznej

Czy marzysz o karierze w branży energetycznej? Czy chcesz zdobyć uprawnienia, które otworzą przed Tobą drzwi do nowych możliwości zawodowych? Jeśli tak, to nasz kurs URE G1 jest właśnie dla Ciebie.

Nasz kurs URE (wcześniej SEP) G1 to kompleksowe szkolenie, które przygotuje Cię do zdobycia państwowych uprawnień elektroenergetycznych. Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób starających się o te uprawnienia po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy chcą odnowić swoje uprawnienia po 5 latach.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

Profesjonalizm i doświadczenie

Nasza kadra szkoleniowa to doświadczeni specjaliści z branży energetycznej, którzy posiadają nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne doświadczenie. Dzięki temu są w stanie przekazać Ci najbardziej aktualne i praktyczne informacje, które pomogą Ci nie tylko zdać egzamin, ale także poradzić sobie w realiach pracy w branży energetycznej.

Indywidualne podejście

Rozumiemy, że każdy z naszych kursantów jest inny i ma inne potrzeby. Dlatego staramy się dostosować nasze szkolenie do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Oferujemy elastyczne godziny szkolenia, a także możliwość konsultacji z naszymi specjalistami.

Przygotowanie do egzaminu

Nasz kurs nie tylko dostarczy Ci niezbędnej wiedzy, ale także przygotuje Cię do egzaminu. Dzięki naszym szkoleniom, będziesz wiedział, czego możesz się spodziewać podczas egzaminu, a także jak najlepiej przygotować się do niego, dlatego uprawnienia uzyskasz z łatwością.

Co oferujemy?

Kurs niniejszy przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym. Po kursie odbywa się egzamin przed komisją kwalifikacyjną URE.

Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Szkolenie teoretyczne

Podczas naszego kursu, zapoznasz się z teorią dotyczącą pracy w branży energetycznej. Dowiesz się, jakie są zasady bezpieczeństwa, jakie przepisy regulują pracę w tej branży, a także jakie są najnowsze trendy i rozwiązania technologiczne.

Szkolenie praktyczne

Teoria to jedno, ale prawdziwa wiedza pochodzi z praktyki. Dlatego w ramach naszego kursu, oferujemy także szkolenia praktyczne, podczas których będziesz mógł samodzielnie przeprowadzić różne czynności związane z pracą w branży energetycznej.

Przygotowanie do egzaminu

Nasz kurs to nie tylko szkolenie, ale także kompleksowe przygotowanie do egzaminu. Dzięki naszym szkoleniom, będziesz wiedział, czego możesz się spodziewać podczas egzaminu, a także jak najlepiej przygotować się do niego.

Wsparcie po kursie

Nasze wsparcie nie kończy się wraz z zakończeniem kursu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji także po zakończeniu szkolenia. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, zawsze możesz się do nas zwrócić.

Czego dowiesz się na naszym kursie?

Podczas naszego kursu, dowiesz się między innymi:

 • Jakie są zasady bezpieczeństwa w branży energetycznej?
 • Jakie przepisy regulują pracę w tej branży?
 • Jakie są najnowsze trendy i rozwiązania technologiczne?
 • Jak przygotować się do egzaminu?
 • Jakie są praktyczne aspekty pracy w branży energetycznej?

Jakie są minimalne warunki przyjęcia na kurs G1?

 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie: co najmniej ukończona ZSZ o kierunku elektrycznym lub oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu prac we wnioskowanym zakresie.

Kto będzie Cię uczył?

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursach eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci elektrycznych oraz elektroenergetycznych posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci, dodatkowo legitymuje się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz zawodowym.

Czego dotyczy grupa I?

Grupa dotyczy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 4. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 5. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 6. Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. Urządzenia elektrotermiczne;
 8. Urządzenia do elektrolizy;
 9. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 10. Elektryczna sieć trakcyjna;
 11. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 12. Urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 13. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Często Zadawane Pytania

Czy mogę wziąć udział w kursie, jeśli nie mam doświadczenia w branży energetycznej?

Tak, nasz kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które mają już doświadczenie w branży energetycznej, jak i dla tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą branżą.

Czy po zakończeniu kursu otrzymam uprawnienia?

Tak, po zakończeniu kursu otrzymasz certyfikat ukończenia kursu, który potwierdza, że posiadasz niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w branży energetycznej.

Czy mogę skontaktować się z Wami po zakończeniu kursu, jeśli będę miał jakiekolwiek pytania?

Tak, jesteśmy do Twojej dyspozycji także po zakończeniu kursu. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, zawsze możesz się do nas zwrócić.

 

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!