Kurs obsługi suwnic

Kurs obsługi suwnic

Kursy obsługi suwnic są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Co zyskujesz?

Uprawnienia do obsługi suwnic.

Jak zdobędziesz uprawnienia?

Po ukończeniu kursu obsługi suwnic przystąpisz do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi suwnic (wyjątkiem od tej zasady jest wykonywanie powyższych czynności w ruchu zakładu górniczego pod ziemią). Aby do niego przystąpić, musisz złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z pozytywnymi orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, stwierdzającymi przydatność do obsługi suwnic.

Co dadzą Ci zdobyte uprawnienia?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uzyskasz uprawnienia do obsługi suwnic w jednym z następujących zakresów:

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Co będziesz umiał po kursie?

Uzyskasz wiedzę z zakresu zasad obsługi lub konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego, podlegającego dozorowi technicznemu UDT.

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku
Co potrzebujesz?

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z pozytywnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym stwierdzającym przydatność do obsługi suwnic. Urząd Dozoru Technicznego i jego jednostki terenowe prowadzą rejestry wydawanych zaświadczeń i wydaje duplikaty w/w uprawnień.

Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjęty na kurs obsługi suwnic?
 • wiek: 18 lat
 • praktyki przy suwnicy
 • badanie psychologiczne
 • badanie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania obsługi suwnic
Kto będzie Cię uczył?

Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod UDT.
Instruktorzy zajęć praktycznych mają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danej maszyny, kurs pedagogiczny, długoletnią praktykę w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod UDT.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Kursy i szkolenia