Kurs operatora wózka widłowego

Kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia (wózek widłowy)

Zdobądź uprawnienia na wózki widłowe i rozwijaj swoją karierę zawodową!

Uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia są realizowane zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Te uprawnienia otwierają wiele możliwości na rynku pracy, umożliwiając pracę jako operator różnych urządzeń transportu bliskiego. Jeśli chcesz zdobyć te uprawnienia, koniecznie zapoznaj się z informacjami, jakie przedstawiamy poniżej.

Dlaczego warto ukończyć kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych?

Cele i efekty kształcenia

Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych ma na celu przygotowanie kandydatów do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi wózka widłowego. Po kursie operatora wózka doskonale potrafisz:

  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Inwestycja we własną przyszłość

Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych to inwestycja we własną przyszłość. Po jego ukończeniu można liczyć na wiele korzyści. Przede wszystkim zwiększa to szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w branży logistycznej, magazynowej czy produkcyjnej.

Wielu pracodawców poszukuje specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy są w stanie skutecznie obsługiwać wózki widłowe. Dodatkowo, posiadanie takich kwalifikacji pozwala na podwyższenie swoich zarobków.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Warunki przystąpienia do egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z pozytywnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym stwierdzającym przydatność do obsługi wózków jezdniowych. Urząd Dozoru Technicznego i jego jednostki terenowe prowadzą rejestry wydawanych zaświadczeń i wydają duplikaty w/w uprawnień.

Kryteria przyjęcia na kurs operatora wózka widłowego

Aby być przyjętym na kurs operatora wózka widłowego, musisz spełnić następujące warunki:

 • Wiek: 18 lat,
 • Wykształcenie min. podstawowe

Nasza kadra szkoleniowa

Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne na kursach operatorów maszyn i urządzeń podlegających pod UDT posiadają odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne oraz długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod UDT.

Instruktorzy zajęć praktycznych posiadają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danego urządzenia, kurs pedagogiczny oraz długoletnią praktykę w obsłudze i konserwacji urządzeń podlegających pod UDT.

Korzyści zdobycia uprawnień operatora wózka widłowego

Dzięki zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, możesz liczyć na znalezienie atrakcyjnej pracy w branży logistycznej oraz na podwyższenie swoich zarobków.

Warto podkreślić, że kurs na operatora wózka widłowego pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do bezpiecznej i efektywnej pracy na tym stanowisku.

Zachęcamy do zapisania się na kurs już dziś i rozpoczęcia nowej kariery zawodowej!

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia