Kursy UDT, kursy urządzeń transportu bliskiego

Obsługa wyciągów towarowych

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04

Kurs obsługi wyciągów towarowych – ucz się z ekspertami!

Kursy obsługi wciągów towarowych są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Kurs obsługi wyciągów towarowych to doskonała propozycja dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje i umiejętności niezbędne do obsługi urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie jest realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Co zyskujesz po ukończeniu kursu?

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu, otrzymasz uprawnienia do obsługi wyciągu towarowego, co zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy.

Jakie są cele i efekty kształcenia?

 • Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad obsługi lub konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego podlegającego dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi wyciągu towarowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi wyciągu towarowego: stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych oraz wciągniki statków. [I WT]
 • Po kursie doskonale potrafisz:
  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.

Jakie warunki musisz spełnić, aby być przyjętym na kurs?

 • wiek: 18 lat,
 • wykształcenie min. podstawowe

Kto będzie Cię uczył?

Instruktorzy zajęć praktycznych mają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danej maszyny, kurs pedagogiczny, długoletnią praktykę w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod UDT.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o UDT – 👷Co to jest UDT? Kompleksowy Przewodnik po Uprawnieniach i Procesie Certyfikacji

Nie zwlekaj – zapisz się na kurs obsługi wyciągów towarowych już dziś i zainwestuj w swoją przyszłość zawodową!

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!