Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem (ładowarka teleskopowa) / Kurs obsługi ładowarki teleskopowej, kurs manitou

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem (ładowarka teleskopowa)

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04

Kurs obsługi ładowarek teleskopowych – zdobądź niezbędne umiejętności!

Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznych napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem są realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (ładowarek teleskopowych), zwany też “kursem manitou”, to idealna propozycja dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje i umiejętności potrzebne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem. Oferujemy kompleksowe szkolenie, które spełnia wymogi zawarte w przepisach prawa.

Co zyskujesz po ukończeniu kursu?

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu, otrzymasz uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej, co zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy.

Co będziesz umiał po kursie?

 • Uzyskasz wiedzę w zakresie zasad obsługi danego urządzenia transportu bliskiego podlegającego dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:
  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku

Jak zdobędziesz uprawnienia?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem.

Jakie warunki musisz spełnić, aby być przyjętym na kurs obsługi ładowarki teleskopowej?

 • wiek: 18 lat
 • wykształcenie min. podstawowe

Kto będzie Cię uczył?

Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod UDT.
Instruktorzy zajęć praktycznych mają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danej maszyny, kurs pedagogiczny, długoletnią praktykę w obsłudze oraz konserwacji urządzeń podlegających pod UDT.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o UDT – 👷Co to jest UDT? Kompleksowy Przewodnik po Uprawnieniach i Procesie Certyfikacji

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

KONTAKT

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia