Pytanie #78

 Jakie są podstawowe obowiązki zakładu pracy w zakresie BHP wobec pracownika?

 

Zakład pracy ma następujące podstawowe obowiązki w zakresie BHP wobec pracownika:

  • Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
  • Pracodawca jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wykorzystując odpowiednio osiągnięcia techniki.
  • Organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  • Dokonuje oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego.
  • Wyposaża stanowiska pracy w maszyny i urządzenia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa lub ocenę zgodności.
  • Zapewnia pracownikom niezbędne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

 

Odpowiedź pokaże się za

-

sekund

Pytania kontrolne przed egzaminem operatora

Wpisz hasło, aby przejść do pytań kontrolnych.

Nie znasz hasła? Kliknij w “Poproś o dostęp”, a prześlemy je na Twoją skrzynkę mailową.

Aby otrzymać dostęp do bazy pytań kontrolnych przed egzaminem operatora, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wprowadź swoje dane poniżej:

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia