Pytanie #77

Jakie są podstawowe obowiązki pracownika dotyczące BHP i PPOŻ na stanowisku pracy?

 

Podstawowe obowiązki pracownika w zakresie BHP i PPOŻ na stanowisku pracy obejmują:

  • Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
  • Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie się do poleceń i wskazówek przełożonych.
  • Zachowanie należytego stanu maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz utrzymanie porządku i czystości na miejscu pracy.
  • Używanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
  • Poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom.
  • Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz znajomość zasad postępowania w przypadku pożaru, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

 

Odpowiedź pokaże się za

-

sekund

Pytania kontrolne przed egzaminem operatora

Wpisz hasło, aby przejść do pytań kontrolnych.

Nie znasz hasła? Kliknij w “Poproś o dostęp”, a prześlemy je na Twoją skrzynkę mailową.

Aby otrzymać dostęp do bazy pytań kontrolnych przed egzaminem operatora, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wprowadź swoje dane poniżej:

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia