Badanie psychologiczne

Badania psychologiczne na określone stanowiska zawodowe – indywidualnie

Brak terminów dla tego szkolenia

Badany powinien być w pełni dysponowany fizycznie, co bezwzględnie obejmuje również trzeźwość oraz posiadanie (w przypadku używania) innych przedmiotów korygujących (okulary, szkła korekcyjne). Wymagany dowód tożsamości.

Co to za kurs?

Oferujemy szeroki zakres badań obejmujących niemal wszystkie grupy zawodowe. Badania prowadzone są przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury technicznej oraz szerokiej gamy zadań testowych.

Niektóre prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej:

 • prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.
 • prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych.
 • prace przy obsłudze układnic magazynowych.
 • prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych.
 • prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
 • prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi.
 • prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych.
 • prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.
 • prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu.
 • prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych.
 • prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia