kurs prawo jazdy, kurs dla kierowcy

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kategorii D, D+E, D1, D1+E

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 140 godzin. Zajęcia obejmują część podstawową, część specjalistyczną dla kierowców autobusów oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym jak i w warunkach specjalnych.

PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONA DLA PRAWA JAZDY KAT. D

 • moduł części podstawowej – 97 godzin zajęć teoretycznych
 • moduł części specjalistycznej – 33 godzin zajęć teoretycznych
 • moduł części specjalistycznej – 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • moduł części specjalistycznej – 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 1 godzina na symulatorze

Po ukończeniu kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę, składająca się z trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

 • test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E
 • test specjalistyczny- 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzania testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważnej na okres 5 lat.

Kurs może odbywać się również za pomocą e-learningu, który pozwala na rozpoczęcie kursu w dowolnym czasie i uczęszczanie na niego w dogodnych terminach. Więcej informacji na temat tej formy kształcenia pod numerem telefonu: 32 411 05 04

Co będziesz umiał po kursie?

Po kursie doskonale znasz:

 • przepisy ruchu drogowego,
 • zasady przewozu osób lub ładunku,
 • obsługi mechanizmów pojazdu,
 • sposoby kierowania pojazdem,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjęty na kurs?
 • prawo jazdy kategorii D uzyskane po raz pierwszy po 10 września 2008r.,
 • ukończone co najmniej 23 lata.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursach posiada niezbędne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie zawodowe w szkoleniu z zakresu kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego kierowców.

 

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!