FERROSTAŁ Odział Łabędy Opinie i referencje BIAŁECKI

Niniejszym potwierdzam współpracę z firmą BIAŁECKI Sp. z o. o. w zakresie szkolenia przygotowującego do egzaminu SEP oraz zorganizowania egzaminów przed komisją kwalifikacyjną URE.

Firma BIAŁECKI Sp. z o.o. w 2022r. przeszkoliła 105 osób, a wydanych zostało 210 uprawnień.

Współpraca odbywała się na najwyższym poziomie. Szczególnie podkreślić należy zaangażowanie firmy, profesjonalizm, doświadczenie i wykonanie zlecenia zgodnie z ustaleniami i terminami.

Z całą pewnością mogę polecić firmę BIAŁECKI Sp. z o.o.

 

Maria Stawicka

Cognor S.A Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!