Kurs spawania łukowego drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego (136)

Kurs spawania łukowego drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego (137)

Gdzie chcesz odbyć kurs?

Zainwestuj w siebie dzięki kursowi spawania łukowego proszkowym!

Spawanie jest jednym z podstawowych procesów technologicznych, który umożliwia łączenie materiałów. Wśród metod spawania można wyróżnić spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego (137), które jest bardzo popularne w przemyśle motoryzacyjnym i nie tylko. Przedstawione zostaną najważniejsze informacje na temat tej metody spawania, w tym jej zalety, zdobycie uprawnień, umiejętności po kursie oraz warunki, jakie musi spełnić kursant, aby zostać przyjętym na kurs.

Czym jest spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego (137)?

Spawanie łukowe drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu obojętnego (137).  Metoda spawania podobna do metody MIG/MAG, z tą różnicą, że drut wewnątrz jest wypełniony topnikiem.

Zalety spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym (137)

Spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego (137) ma wiele zalet.

 • Jedną z nich jest dobra jakość połączeń. W porównaniu z innymi metodami spawania, spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego (137) daje bardzo trwałe połączenia.
 • Ponadto, ta metoda jest bardzo wydajna – spawanie można wykonywać z dużą szybkością. Inną zaletą tej metody spawania jest możliwość spawania materiałów o różnej grubości.
 • Spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego (137) jest także bardzo uniwersalne i ma szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, ale także w innych branżach.

Co zyskujesz po ukończeniu kursu spawania?

Świadectwo oraz Książkę Spawacza wydane przez Górnośląski Instytut Technologiczny lub TÜV SÜD

Jak zdobyć uprawnienia do spawania łukowego drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego (137)?

Zdobycie uprawnień do spawania łukowego drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego (137) wymaga ukończenia odpowiedniego kursu i zdania egzaminu państwowego przed komisją GIT lub TÜV SÜD. Po zdobyciu uprawnień, spawacz może pracować wyłącznie w zakresie spoin określonych w zdobytym uprawnieniu, które są ważne przez okres 2 lub 3 lat, w zależności od grupy materiałowej. Po tym czasie spawacz musi odnowić swoje uprawnienia, przystępując do egzaminu weryfikacyjnego.

Co dadzą Ci zdobyte uprawnienia?

Będziesz mógł pracować jako spawacz, wykonując spoiny określone w zdobytym uprawnieniu (ściśle określona grupa materiałowa, pozycje spawania, grubości materiału itd.), które ważne jest 2 lub 3 lata w zależności od grupy materiałowej. Po tym czasie należy odnowić uprawnienia, przystępując do egzaminu weryfikacyjnego.

Jakie umiejętności zdobędziesz na kursie?

Kurs spawania łukowego drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu obojętnego (137) składa się z kilku modułów

 • Kurs spawania łukowego drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym (137) blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Kurs spawania łukowego drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym (137) blach spoinami czołowymi
 • Kurs spawania łukowego drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym (137) rur spoinami czołowymi

Umiejętności po kursie spawania łukowego drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu obojętnego (137) obejmują:

 • umiejętność obsługi urządzeń i sprzętu spawalniczego
 • zdolność do interpretacji rysunków technicznych oraz specyfikacji spawalniczych
 • umiejętność doboru odpowiedniego materiału spawalniczego oraz parametrów spawania
 • umiejętność wykonania spoiny metodą spawania łukowego drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu obojętnego
 • umiejętność oceny jakości wykonanej spoiny oraz identyfikacji wad spawalniczych
 • umiejętność przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy przy spawaniu
 • zdolność do pracy w zespole oraz do komunikacji z innymi pracownikami.

Ukończenie kursu spawania łukowego drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym w osłonie gazu obojętnego (137) daje możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, co pozwala na znalezienie lepszej pracy lub awans w obecnej firmie.

Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjęty na kurs?

 • wiek: 18 lat
 • wykształcenie: podstawowe
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych

Kto będzie Cię uczył? Nauka spawania w BIAŁECKI!

Wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację GIT do prowadzenia zajęć.

 

Zachęcamy do zapisania się na kurs już dziś i rozpoczęcia nowej kariery zawodowej!

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!