Kurs spawania acetylenowo-tlenowego (spawanie gazowe)

Kurs spawania acetylenowo-tlenowego (311) (spawanie gazowe)

Naucz się spawania gazowego z nami!

Spawanie gazowe, w szczególności spawanie acetylenowo-tlenowe (311) jest jedną z najpopularniejszych metod łączenia metali. Jest to metoda, która jest stosowana od dłuższego czasu i jest bardzo skuteczna w łączeniu różnego rodzaju metali. W tym artykule dowiesz się, czym jest spawanie acetylenowo-tlenowe, jakie są jego zalety, jakie uprawnienia trzeba zdobyć, aby móc wykonywać tę metodę spawania, a także jakie materiały można spawać tą metodą.

Czym jest spawanie acetylenowo-tlenowe (311)?

Spawanie acetylenowo-tlenowe (311) jest jedną z metod spawania gazowego, która polega na połączeniu metali poprzez ich stopienie. W przypadku spawania acetylenowo-tlenowego, źródłem ciepła jest płomień gazu palnego, który jest mieszany z tlenem. Dzięki temu powstaje bardzo gorący płomień, który umożliwia stopienie metali, a następnie ich połączenie. Ta metoda spawania jest bardzo popularna ze względu na swoją skuteczność i uniwersalność.

Jakie są zalety spawania acetylenowo-tlenowego (311)?

 • Możliwość obserwowania całego procesu spawania gazowego

Jedną z największych zalet spawania acetylenowo-tlenowego jest to, że podczas tego procesu można obserwować cały proces spawania gazowego. Dzięki temu można na bieżąco kontrolować jakość spawania i reagować na ewentualne problemy, które mogą się pojawić.

 • Możliwość spawania różnego rodzaju materiałów

Spawanie acetylenowo-tlenowe umożliwia łączenie różnego rodzaju metali, w tym między innymi stali, żelaza, miedzi czy brązu. Dzięki temu jest to metoda bardzo uniwersalna i może być stosowana w wielu różnych branżach.

 • Istotna wydajność i szybkość spawania

Spawanie acetylenowo-tlenowe jest jedną z najbardziej wydajnych metod spawania gazowego. Dzięki temu można szybko i efektywnie połączyć elementy ze sobą, co jest bardzo ważne podczas prac remontowych oraz przy produkcji różnego rodzaju wyrobów.

 • Niska skłonność do utwardzania i tworzenia pęknięć

Spawanie acetylenowo-tlenowe charakteryzuje się również niską skłonnością do utwardzania i tworzenia pęknięć w związku z powolnym stygnięciem elementu spawanego. Dzięki temu można uzyskać bardzo trwałe i wytrzymałe połączenia.

Co zyskujesz?

Świadectwo oraz Książkę Spawacza wydane przez Górnośląski Instytut Technologiczny lub TÜV SÜD

Jak zdobędziesz uprawnienia do spawania acetylenowo-tlenowego?

Aby zdobyć uprawnienia do spawania acetylenowo-tlenowego (311), należy najpierw ukończyć odpowiedni kurs w szkole spawania lub instytucie spawalniczym, jak i w naszym ośrodku BIAŁECKI. Kurs taki powinien obejmować teorię i praktykę spawania gazowego, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po zakończeniu kursu, osoba chcąca uzyskać uprawnienia do spawania acetylenowo-tlenowego musi przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją Górnośląskiego Instytutu Technologicznego lub TÜV SÜD. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, podczas której egzaminowany musi wykazać się umiejętnością spawania gazowego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje świadectwo oraz Książkę Spawacza, wydane przez Instytut Spawalnictwa lub TÜV SÜD, potwierdzające jego kwalifikacje i uprawnienia do spawania acetylenowo-tlenowego (311).

Co dadzą Ci zdobyte uprawnienia?

Będziesz mógł pracować jako spawacz, wykonując spoiny określone w zdobytym uprawnieniu (ściśle określona grupa materiałowa, pozycje spawania, grubości materiału itd.), które ważne jest 2 lub 3 lata w zależności od grupy materiałowej. Po tym czasie należy odnowić uprawnienia, przystępując do egzaminu weryfikacyjnego.

Co będziesz umiał po kursie spawanie acetylenowo-tlenowego?

 • Kurs jest podzielony na moduły:
  • Kurs spawania acetylenowo-tlenowego (311) blach spoinami czołowymi
  • Kurs spawania acetylenowo-tlenowego (311) rur spoinami czołowymi
 • Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:
  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej
  • przygotowywać materiał do obróbki spawalniczej
  • wykonywać spoiny zgodnie ze sztuką spawalniczą
  • prowadzić dokumentację prac i sprzętów
  • przestrzegać zasad metodyki pracy z podstawowymi materiałami i konstrukcjami
  • rozpoznawać zagrożenia w trakcie wykonywania czynności na danym stanowisku

Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjęty na kurs?

 • wiek: 18 lat
 • wykształcenie: podstawowe
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych

Kto będzie Cię uczył?

Wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację GIT do prowadzenia zajęć.

 

Zachęcamy do zapisania się na kurs już dziś i rozpoczęcia nowej kariery zawodowej!

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia