Pytanie #87

Wymień rodzaje zużycia elementów maszyn podczas ich eksploatacji.

 

  • Zużycie naturalne: Jest to stopniowe zużycie elementów maszyn w wyniku upływu czasu i normalnej eksploatacji przy zachowaniu właściwych warunków. Wraz z użytkowaniem maszyny, elementy podlegają naturalnemu procesowi zużycia.
  • Zużycie intensywne: Jest spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub brakiem odpowiedniego utrzymania maszyny. Niewłaściwa obsługa, nadmierne obciążenie, niedostateczna konserwacja czy nieodpowiednie środki smarowania mogą prowadzić do szybszego zużycia elementów maszyn.
  • Zużycie nadmierne (awaryjne): Jest wynikiem uszkodzeń elementów lub zespołów maszyn, które występują z powodu różnych przyczyn. Może być spowodowane błędami operatora, awarią komponentu, niedostatecznym nadzorem technicznym lub niewłaściwym środowiskiem pracy. To rodzaj zużycia, który prowadzi do awarii maszyny i konieczności naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów.

 

Odpowiedź pokaże się za

-

sekund

Pytania kontrolne przed egzaminem operatora

Wpisz hasło, aby przejść do pytań kontrolnych.

Nie znasz hasła? Kliknij w “Poproś o dostęp”, a prześlemy je na Twoją skrzynkę mailową.

Aby otrzymać dostęp do bazy pytań kontrolnych przed egzaminem operatora, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wprowadź swoje dane poniżej:

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia