Pytanie #7

Co to jest grunt? Jaki jest podział gruntu na kategorie?

Grunt to zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, sięgająca do kilkudziesięciu metrów. Warstwa ta powstała w wyniku długotrwałego rozpadu różnego rodzaju skał i wymarłych organizmów – głownie roślinnych.

Każdy grunt składa się ze szkieletu mineralnego lub organicznego powstałego w wyniku procesów geologicznych oraz pewnej ilości powietrza i wody. Z uwagi na sposób powiązania poszczególnych ziaren grunty dzielimy na sypkie i spoiste, a ze względu na skład – na grunty jednorodne i niejednorodne. W budownictwie grunty występować mogą w stanie:

  • rodzimym,
  • spulchnionym,
  • zagęszczonym.

 

W przyrodzie występuje 16 kategorii gruntów. Generalnie maszynami do robót ziemnych pracuje się do czwartej kategorii włącznie. Przyjmuje się, że grunty zaliczane do kategorii I-IV mogą być urabiane poprzez odspajanie ich za pomocą krawędzi skrawających narzędzi roboczych. Taki rodzaj odspajania nazywa się skrawaniem, a pasmo gruntu odcięte w toku skrawania – skibą. Grunty występujące w kategoriach wyższych można urabiać po uprzednim ich rozpulchnieniu innymi metodami, np. poprzez odstrzał lub specjalne narzędzia, jak młoty kruszące, zrywarki itp.

 

Odpowiedź pokaże się za

-

sekund

Pytania kontrolne przed egzaminem operatora

Wpisz hasło, aby przejść do pytań kontrolnych.

Nie znasz hasła? Kliknij w “Poproś o dostęp”, a prześlemy je na Twoją skrzynkę mailową.

Aby otrzymać dostęp do bazy pytań kontrolnych przed egzaminem operatora, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wprowadź swoje dane poniżej:

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia