Pytanie #7

Co to jest grunt? Jaki jest podział gruntu na kategorie?

10

Grunt to zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, sięgająca do kilkudziesięciu metrów. Warstwa ta powstała w wyniku długotrwałego rozpadu różnego rodzaju skał i wymarłych organizmów – głownie roślinnych.

Każdy grunt składa się ze szkieletu mineralnego lub organicznego powstałego w wyniku procesów geologicznych oraz pewnej ilości powietrza i wody. Z uwagi na sposób powiązania poszczególnych ziaren grunty dzielimy na sypkie i spoiste, a ze względu na skład – na grunty jednorodne i niejednorodne. W budownictwie grunty występować mogą w stanie:

  • rodzimym,
  • spulchnionym,
  • zagęszczonym.

 

W przyrodzie występuje 16 kategorii gruntów. Generalnie maszynami do robót ziemnych pracuje się do czwartej kategorii włącznie. Przyjmuje się, że grunty zaliczane do kategorii I-IV mogą być urabiane poprzez odspajanie ich za pomocą krawędzi skrawających narzędzi roboczych. Taki rodzaj odspajania nazywa się skrawaniem, a pasmo gruntu odcięte w toku skrawania – skibą. Grunty występujące w kategoriach wyższych można urabiać po uprzednim ich rozpulchnieniu innymi metodami, np. poprzez odstrzał lub specjalne narzędzia, jak młoty kruszące, zrywarki itp.

 

Pytania kontrolne przed egzaminem operatora

Wpisz hasło, aby przejść do pytań kontrolnych.

Nie znasz hasła? Kliknij w “Poproś o dostęp”, a prześlemy je na Twoją skrzynkę mailową.

Aby otrzymać dostęp do bazy pytań kontrolnych przed egzaminem operatora, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wprowadź swoje dane poniżej:

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!