Pytanie #176

Co wchodzi w skład dokumentacji robót ziemnych?

10

W skład dokumentacji robót ziemnych wchodzą:

  • dokumentacja geotechniczna oraz ewentualnie geologiczno-inżynierska,
  • projekt robót ziemnych,
  • wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów użytkowych w robotach ziemnych,
  • wyniki badań laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie zmiany technologii wykonywania robót,
  • dziennik budowy,
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót,
  • operaty geodezyjne,
  • książka obmiarów.

Pytania kontrolne przed egzaminem operatora

Wpisz hasło, aby przejść do pytań kontrolnych.

Nie znasz hasła? Kliknij w “Poproś o dostęp”, a prześlemy je na Twoją skrzynkę mailową.

Aby otrzymać dostęp do bazy pytań kontrolnych przed egzaminem operatora, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wprowadź swoje dane poniżej:

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!