Pytanie #112

Omów podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów.

 

  • W czasie wykonywania wykopów miejsce pracy należy ogrodzić i umieścić odpowiednie napisy ostrzegawcze
  • W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić balustrady lub oznaczyć taśmą biało-czerwoną, o wysokości 1,1 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, dodatkowo zaopatrzone w światło ostrzegawcze
  • Jeżeli teren na którym są wykonywane wykopy nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór
  • Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 1m w gruntach zwartych, wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2m, można wykonać, jeśli pozwalają na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska, wykopy o ścianach pionowych o głębokości powyżej 2 m muszą mieć bezwzględnie zabezpieczone ściany(skarpy)
  • Bezpieczna praca w wykopie jest możliwa tylko po jego wcześniejszym odpowiednim zabezpieczeniu, najlepiej przy użyciu profesjonalnych systemów obudowy wykopów
  • Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu
  • Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu
  • Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa opracowaną przez wykonawcę
  • Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi

 

Odpowiedź pokaże się za

-

sekund

Pytania kontrolne przed egzaminem operatora

Wpisz hasło, aby przejść do pytań kontrolnych.

Nie znasz hasła? Kliknij w “Poproś o dostęp”, a prześlemy je na Twoją skrzynkę mailową.

Aby otrzymać dostęp do bazy pytań kontrolnych przed egzaminem operatora, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Wprowadź swoje dane poniżej:

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia