CKZ Jaworzno

W latach 2020 – 2022 firma “Białecki” przeprowadziła dla młodzieży kształconej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie następujące kursy:

  • 1 kurs spawania metodą MIG łącznie dla 9 osób,
  • 2 kursy spawania metodą MAG łącznie dla 17 osób,
  • 2 kursy spawania metodą TIG łącznie dla 18 osób,
  • 2 kursy spawania metodą MMA łącznie dla 18 osób.

Kursy przeprowadzone były w sposób profesjonalny i przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem. Prowadzący wykazywali się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych. Treści objęte programem kursu przekazywano w sposób przystępny i wyczerpujący. Uczestnicy kursu zgodnie podkreślali zachowywania na zajęciach atmosfery sprzyjającej uczeniu się, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami egzaminów końcowych. Dokumentacja kursu przygotowana była rzetelnie i przekazana w wymaganym terminie.

Kursy dla młodzieży przeprowadzane były w ramach projektu “ZAWÓD = PRACA – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie”, realizowanego przez CKZ.

 

Tomasz Łakomski

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!