FERROSTAŁ Odział Łabędy Opinie i referencje BIAŁECKI

Niniejszym potwierdzam współpracę z firmą BIAŁECKI Sp. z o. o. w zakresie szkolenia przygotowującego do egzaminu SEP oraz zorganizowania egzaminów przed komisją kwalifikacyjną URE.

Firma BIAŁECKI Sp. z o.o. w 2022r. przeszkoliła 105 osób, a wydanych zostało 210 uprawnień.

Współpraca odbywała się na najwyższym poziomie. Szczególnie podkreślić należy zaangażowanie firmy, profesjonalizm, doświadczenie i wykonanie zlecenia zgodnie z ustaleniami i terminami.

Z całą pewnością mogę polecić firmę BIAŁECKI Sp. z o.o.

 

Maria Stawicka

Cognor S.A Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

CKZ Jaworzno

W latach 2020 – 2022 firma “Białecki” przeprowadziła dla młodzieży kształconej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie następujące kursy:

 • 1 kurs spawania metodą MIG łącznie dla 9 osób,
 • 2 kursy spawania metodą MAG łącznie dla 17 osób,
 • 2 kursy spawania metodą TIG łącznie dla 18 osób,
 • 2 kursy spawania metodą MMA łącznie dla 18 osób.

Kursy przeprowadzone były w sposób profesjonalny i przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem. Prowadzący wykazywali się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych. Treści objęte programem kursu przekazywano w sposób przystępny i wyczerpujący. Uczestnicy kursu zgodnie podkreślali zachowywania na zajęciach atmosfery sprzyjającej uczeniu się, co zaowocowało bardzo dobrymi wynikami egzaminów końcowych. Dokumentacja kursu przygotowana była rzetelnie i przekazana w wymaganym terminie.

Kursy dla młodzieży przeprowadzane były w ramach projektu “ZAWÓD = PRACA – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie”, realizowanego przez CKZ.

 

Tomasz Łakomski

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie

HYDROBUD

Niniejszym potwierdzamy współpracę z firmą BIAŁECKI Sp. z o.o. w zakresie organizacji poniższych szkoleń spawalniczych w roku 2022:

 1. Kurs spawania spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) łącznie dla 5 osób
 2. Kurs spawania spoinami pachwinowymi metodą MMA (111) łącznie dla 4 osób
 3. Kurs ręcznego cięcia acetylenowo-tlenowego łącznie dla 4 osób
 4. Weryfikacji uprawnień spawaczy łącznie 4 uprawnienia

Szkolenie zostało przeprowadzone w filii Ośrodka w Tychach. Dołożono wszelkich starań, aby zorganizować kursy na najwyższym poziomie.

Z całą pewnością możemy wszystkim firmom polecić Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.

 

Marcin Korzeczek

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe HYDROBUD SPÓŁKA Z O. O.

RCGW Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-ściekowej SA

W imieniu firmy Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach potwierdzamy zrealizowane przez firmę Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp.  z o.o. szkolenia i kursy:

 • szkolenie – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) – FM% – stal “nierdzewna”
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MMA (111) – FM1 – stal “czarna”
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – aluminium
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) – stal “czarna”
 • kurs ręcznego cięcia acetylenowo-tlenowego

Szkolenia i kursy zostały rzetelnie zorganizowane, firma wywiązała się z ustalonych założeń w sposób profesjonalny. Umiejętności szkoleniowców, przystępny przekaz oraz wysokowarsztatowy charakter szkoleń i kursów zasługują na szczególne uznanie. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkoleń i kursów dały nieocenione korzyści dla sprawnego funkcjonowania firmy.

Polecamy firmę Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o. jako kompetentną i odpowiedzialną firmę szkoleniową w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników.

 

Zbigniew Gieleciak

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!