kurs prawo jazdy, kurs dla kierowcy

Szkolenie okresowe dla kategorii D, D+E, D1, D1+E

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego. Zajęcia teoretyczne obejmują 35 godzin i składają się z 21 godzin części z zakresu tematyki objętej kwalifikacją wstępną, natomiast 14 godzin zajęć stanowią dwa wybrane moduły.

Program zajęć obejmuje następuje tematy:

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 • Stosowanie przepisów,
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,
 • Pierwsza pomoc,
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Po ukończonym kursie osoba otrzyma Świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Szkolenie okresowe kierowców może odbywać się również za pomocą e-learningu, który pozwala na rozpoczęcie szkolenia w dowolnym czasie i uczęszczanie na niego w dogodnych terminach. Więcej informacji na temat tej formy kształcenia pod numerem telefonu: 32 411 05 04

Jakie są cele i efekty kształcenia?

 • Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na kierowcę zawodowego.
 • Po kursie doskonale znasz:
  • przepisy ruchu drogowego,
  • zasady przewozu osób lub ładunku,
  • obsługi mechanizmów pojazdu,
  • sposoby kierowania pojazdem,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

A nasza kadra….

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursach posiada niezbędne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie zawodowe w szkoleniu z zakresu kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego kierowców.

 

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!