Kurs IMBIGS

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Co zyskujesz?

Świadectwo oraz Książkę Operatora.

W jaki sposób zdobędziesz uprawnienia?

Po ukończeniu kursy przystąpisz do egzaminu państwowego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Co dadzą Ci zdobyte uprawnienia?

Będziesz mógł pracować jako operator zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych klasy I.

Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

  • organizować stanowisko pracy,
  • przygotowywać maszynę do pracy w różnych warunkach oraz z różnymi osprzętami i narzędziami roboczymi,
  • wykonywać prace maszyną samodzielnie oraz we współpracy z innymi maszynami i środkami transportu,
  • wykonywać obsługę techniczną oraz proste regulacje i naprawy,
  • sporządzać dokumentację eksploatacyjną.
Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjęty na kurs?
  • wiek: 18 lat
  • wykształcenie: podstawowe
Kto Cię będzie uczył?

Wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn – Sieci Badawczej Łukasiewicza IMBiGS do prowadzenia zajęć.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kurs operatora

maszyn budowlanych

koparka | koparko-ładowarka | ładowarka | wozidło technologiczne

Bezterminowe uprawnienia