Kurs IMBIGS

Pompy do mieszanki betonowej

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Co zyskujesz?

Świadectwo oraz Książkę Operatora.

Jak zdobywasz uprawnienia?

Po ukończeniu kursu przystąpisz do egzaminu państwowego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Co dadzą Ci zdobyte uprawnienia?

Będziesz mógł pracować jako operator pomp do mieszanki betonowej. Uprawnienia operatora walców drogowych nie dotyczą walców doczepnych.

Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

  • organizować stanowisko pracy,
  • przygotowywać maszynę do pracy w różnych warunkach oraz z różnymi osprzętami i narzędziami roboczymi,
  • wykonywać prace maszyną samodzielnie oraz we współpracy z innymi maszynami i środkami transportu,
  • wykonywać obsługę techniczną oraz proste regulacje i naprawy,
  • sporządzać dokumentację eksploatacyjną.
Jakie warunki musisz spełnić, aby zostać przyjęty na kurs?
  • wiek: 18 lat
  • wykształcenie: podstawowe
Kto Cię będzie uczył?

Wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych, mający odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn – Sieci Badawczej Łukasiewicza IMBiGS do prowadzenia zajęć.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!