Kursy górnicze

Kurs zalewania stopem końcówek okrągłych lin, zwłaszcza wyrównawczych, w stożkowych uchwytach zawieszeń

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Jaki jest cel kształcenia?

Celem kursu w zakresie zalewania odpowiednim stopem końcówek okrągłych lin, zwłaszcza wyrównawczych, w stożkowych uchwytach zawieszeń jest przyswojenie wiadomości przez uczestników z zakresu:

  • budowy, zalet i wad poszczególnych rodzajów lin stalowych, a w szczególności okrągłych lin wyrównawczych,
  • budowy zawieszeń z uchwytami stożkowymi, przeznaczonymi do połączenia okrągłych lin wyrównawczych z naczyniami wyciągowymi,
  • zamocowania końcówek lin nośnych do nawojowych bębnów maszyn wyciągowych w przypadku dwu- i wielowarstwowego nawijania tych lin,
  • sposobu przygotowania końcówek lin w celu ich umocowania w uchwytach stożkowych, a także zalewania odpowiednim stopem tych końcówek.

 

Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
  • umiejętności praktycznych w zakresie zalewania stopem końcówek lin w stożkowych uchwytach zawieszeń itp.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów oraz szkoleń.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!