Kursy górnicze

Kurs wykonywania obudowy kotwowej w kopalniach węgla kamiennego

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Jakie są cele kształcenia?

Celem jest uzyskanie przez uczestników kursu wiadomości i opanowanie umiejętności wykonywania obudowy kotwowej.

Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

 • zasady pracy obudowy kotwowej,
 • wymieniać przypadki zastosowania kotwienia,
 • warunków stosowania obudowy kotwowej,
 • sprzętu, materiałów i elementów do kotwienia,
 • sposobów postępowania w przypadku pogorszenia się warunków górniczo-geologicznych,
 • obsługi sprzętu do kotwienia,
 • wykonywać samodzielną obudowę kotwową,
 • wykonywać obudowę kotwowo-podporową,
 • wykonywać prace związane z przykotwianiem obudowy,
 • dokonywać oceny wykonawstwa obudowy kotwowej i przeprowadzić kontrolę zachowania się górotworu w kotwionym wyrobisku.
 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

Kształcenie będzie zakończone egzaminem, po którym zostaje wydawane zaświadczenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!