Kursy górnicze

Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób wykonujących (kurs w zakresie kotwienia górotworu)

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Jakie są cele kształcenia?
 • Celem kształcenia jest uzyskanie przez uczestników kursu wiadomości i opanowanie umiejętności wykonywania obudowy kotwowej.
 • Cele pomocnicze w zakresie wiedzy – po kursie doskonale potrafisz:
  • znać zasadę pracy obudowy kotwowej,
  • wymienić przypadki zastosowania kotwienia,
  • znać warunki stosowania obudowy kotwowej,
  • znać sprzęt, materiały i elementy do kotwienia,
  • znać sposób postępowania w przypadku pogorszenia się warunków górniczo-geologicznych.
 • Cele pomocnicze w zakresie umiejętności – po kursie doskonale potrafisz:
  • opanować umiejętności obsługi sprzętu do kotwienia,
  • wykonywać samodzielną obudowę kotwową,
  • wykonywać obudowę kotwowo-podporową,
  • wykonywać prace związane z  przykotwianiem obudowy,
  • dokonać oceny wykonawstwa obudowy kotwowej i przeprowadzać kontrolę zachowania się górotworu w kotwionym wyrobisku.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów oraz szkoleń.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 • pracowników podziemnych zakładów górniczych wykonujących kotwienie górotworu,
 • osób dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych, których zakres czynności obejmuje nadzór i kontrolę wykonywania obudowy kotwowej oraz kontrolę zachowania się górotworu w wyrobisku wykonanym w obudowie kotwowej.

 

Kształcenia będzie zakończone egzaminem, po którym zostaje wydawane zaświadczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!