Kursy górnicze

Kurs w zakresie konserwacji, napraw i remontów kombajnów ścianowych

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Jakie są cele kształcenia?
  • zapoznanie słuchaczy z rodzajami i typami obecnie produkowanych kombajnów ścianowych krajowych i zagranicznych,
  • zapoznanie słuchaczy z budową i działaniem typowych kombajnów ścianowych w aspekcie przygotowania do prowadzenia obsługi, remontów, przeglądów oraz konserwacji,
  • zapoznanie słuchaczy z najczęściej występującymi niedomaganiami i usterkami w czasie eksploatacji typowych kombajnów ścianowych oraz ze sposobami ich usunięcia,
  • zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami występującymi w czasie napraw, montażu i demontażu kombajnów ścianowych,
  • zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi przepisami i instrukcjami BHP w zakresie napraw, montażu, demontażu kombajnów ścianowych w celu sprawdzenia funkcjonowania podzespołów mechanicznych obowiązującymi przy obsłudze kombajnów ścianowych.
Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów oraz szkoleń.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!