Kursy górnicze

Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisko cieśli szybowego

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Jaki jest cel kształcenia?

Celem kształcenia jest przeszkolenie osób, które przewiduje się zatrudnić na stanowisku cieśli szybowego, jest przyswojenie przez uczestników, a także rozszerzenie przez nich wiadomości z zakresu:

 • budowy, konstrukcji, znaczenia oraz wymagań w odniesieniu do zainstalowanych w szybach, szybikach, na wieżach szybowych, a także w nadszybiach i podszybiach w bezpośrednim sąsiedztwie szybu, elementów górniczych wyciągów szybowych,
 • transportu ciężkich maszyn, urządzeń i materiałów pod lub na naczyniach wyciągowych,
 • wymian lin wyciągowych (nośnych, wyrównawczych, prowadniczych, odbojowych), naczyń wyciągowych, zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych, kół kierujących i odciskowych, prowadników sztywnego prowadzenia naczyń, dźwigarów, kabli i rurociągów w szybach,
 • wybranych zagadnień z aktów prawnych odnoszących się do robót szybowych i zasad ich wykonywania,
 • zagrożeń występujących w zakładzie górniczym, a w szczególności odnoszących się do ruchu górniczych wyciągów szybowych,
 • udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Odbycie specjalistycznego przeszkolenia, o którym jest mowa w niniejszym programie, jest wymagane od pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku cieśli szybowego.

Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów i szkoleń.

 

Kształcenie będzie zakończone egzaminem, po którym zostaje wydawane zaświadczenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!