Kursy górnicze

Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Jaki jest cel kształcenia?

Celem kursu jest przyswojenie i rozszerzenie przez uczestników wiadomości w zakresie:

 • wybranych zagadnień z aktów prawnych, których postanowienia odnoszą się do problematyki związanej z pełnieniem funkcji osoby dozoru,
 • zagrożeń naturalnych występujących w górnictwie, a związanych z ruchem wyciągów szybowych,
 • problematyki odnoszącej się, w sensie merytorycznym i praktycznym, do ruchu wyciągów szybowych,
 • kontroli (badań i rewizji) wyciągów szybowych, a także kryteriów wymiany zużytych elementów.
Co będziesz umiał po kursie?
 • Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:
  • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
  • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
  • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
  • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
 • Będziesz znać:
  • aktualne akty prawne, których postanowienia odnoszą się do problematyki związanej z pełnieniem funkcji osoby dozoru,
  • zagrożenia naturalne występujące w górnictwie, a związane z ruchem wyciągów szybowych,
  • problematykę odnoszącą się, w sensie merytorycznym i praktycznym, do ruchu wyciągów szybowych;
  • posiadać wiadomości związane z kontrolą (badań i rewizji) wyciągów szybowych, a także kryteriów wymiany zużytych elementów,
  • wykonywać obliczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi kursu,
  • przestrzegać zasad projektowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz wentylacji kopalń,
  • prowadzić dokumentację w zakresie odpowiadającym przedmiotowi kursu,
  • opracowywać technologie wykonywania robót górniczych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi kursu,
  • sporządzać i aktualizować harmonogramy robót górniczych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi kursu,
  • organizować wykonywanie robót górniczych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi kursu,
  • kontrolować parametry techniczne procesu technologicznego,
  • oceniać jakość wykonywanych robót górniczych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi kursu,
  • kontrolować stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi kursu,
  • sporządzać karty ryzyka stanowiska pracy,
  • korzystać z programów komputerowych dotyczących procesu wydobycia, dokumentowania wielkości wydobycia, organizacji i zarządzania eksploatacją środków trwałych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi kursu,
  • przestrzegać procedur zapewniania jakości w zakresie odpowiadającym przedmiotowi kursu.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów oraz szkoleń.

 

Kształcenie będzie zakończone egzaminem, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego zostanie wydane zaświadczenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!