Kursy górnicze

Kurs specjalistyczny operatora samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie obsługi ładowarek samojezdnych

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Jaki jest cel kształcenia?

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania
prac na stanowisku operatora ładowarek samojezdnych w ruchu podziemnych zakładów górniczych
poprzez opanowanie wiedzy i umiejętności w poniższym zakresie:

 • przepisy prawne dotyczące pracy na stanowisku operatora samojezdnych maszyn przodkowych –
  ładowarek samojezdnych,
 • rodzaje, przeznaczenie i budowę poszczególnych maszyn samojezdnych objętych tematyką kursu,
  obsługę techniczną wykonywaną przez operatora,
 • wykonywanie pracy wg wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szczególnie
  przepisów i zasad określonych w regulaminie ruchu maszyn górniczych oraz instrukcjach
  stanowiskowych poszczególnych maszyn,
 • zagrożenia na stanowisku pracy, ich identyfikacja i ocena ryzyka, metody ochrony przed zagrożeniami
  dla zdrowia i życia własnego i współpracowników oraz zasady postepowania w sytuacjach zagrożeń, w
  tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów oraz szkoleń.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!