Kursy górnicze

Kurs metaniarzy pomiarowców i próbobiorców

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Jaki jest cel kształcenia?

Celem szkolenia (kursu) jest opanowanie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania i dokumentowania pomiarów metanu:
   • w powietrzu kopalnianym
   • w rurociągach dołowych odmetanowania,
   • w otworach metanowych przed ich podłączeniem do rurociągu metanowego i w czasie ich
    eksploatacji,
 • wykonywanie wierceń otworów badawczych,
 • pobieranie próbek zwiercin z otworów badawczych,
 • wykonywanie pomiarów objętości zwiercin z otworów badawczych,
 • postepowanie sytuacji klinowania się wiertła,
 • pobieranie prób gazu z otworów badawczych do analizy chemicznej
 • pomiaru ciśnienia gazu w otworach badawczych,
 • rozpoznania objawów makroskopowych jak:
   • zmiana zwięzłości i struktury węgla oraz zalegania warstw,
   • zwiększania ilości zwiercin,
   • wydmuch zwiercin i gazu podczas wiercenia otworów
   •  zwiększenie ilości gazu i urobku w przodkach po robotach strzałowych,
   • odpryskiwanie węgla z ociosów, trzaski w głębi calizny,
 • nabycie wiadomości 0 rodzajach sprzętu i przyrządów pomiarowych stosowanych przy wierceniu,
 • poboru próbek węglowych na potrzeby wyznaczania metanonośności,
 • pomiaru intensywności desorpcji za pomocą desorbometru cieczowego,
 • pomiaru wskaźnika zwięzłości metoda Protodiakonowa,
 • pobieranie rdzenia przy wierceniach rdzeniowych,
 • pomiaru ciśnienia gazu w otworach badawczych z użyciem sondy,
 • pobierania próbek gazu z otworów badawczych(pipety mokre i suche).
Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
Kto będzie Cię uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów oraz szkoleń.

 

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawach kształcenia w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr poz. 186).

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

KONTAKT

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!

Kursy i szkolenia