Kursy górnicze

Szkolenie kontrolerów zawiesi

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04

Jakie są cele i efekty kształcenia?

Celem kursu jest rozszerzenie przez uczestników wiadomości z zakresu:

 • rozwiązań konstrukcyjnych zawieszeń lin, naczyń wyciągowych oraz obciążników dla lin prowadniczych i odbojowych,
 • instalowania zawieszeń,
 • znaczenia dźwigni kątowych w zawieszeniach naczyń wyciągów wielolinowych oraz ich ograniczonego wpływu na wyrównywanie obciążeń poszczególnych lin nośnych,
 • rewizje zawieszeń,
 • objawów zużywania się, ewentualnych uszkodzeń a także, możliwych nieprawidłowości w działaniu poszczególnych elementów zawieszeń,
 • ułożenia dźwigni kątowych w miejscu mijania się w szybie obu naczyń wyciągowych lub naczynia oraz przeciwciężaru,
 • zasad przeprowadzania codziennych rewizji zawieszeń.
Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

 • stosować sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • stosować prawidłowe metody wykonywania czynności na danym stanowisku,
 • wykonywać w sposób prawidłowy czynności na danym stanowisku,
 • przestrzegać parametrów w wykonywaniu czynności na danym stanowisku,
 • rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności na danym stanowisku.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów oraz szkoleń.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!