Kursy górnicze

Kurs w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pobierania próbek pyłu dla określania części niepalnych

Jesteś zainteresowany kursem?

Zadzwoń! +48 32 411 05 04
Co będziesz umiał po kursie?

Na zajęciach teoretycznych i praktycznych nauczysz się:

 • rozpoznawać zagrożenia wybuchem pyłu węglowego:
  • pokłady węgla lub ich części,
  • wyrobiska lub ich części w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
 • terminologii dotyczącej zagrożenia pyłowego,
 • parametrów wybuchu pyłu węglowego,
 • skutków wybuchu pyłu węglowego,
 • środków i metod zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
 • oceniać stan zabezpieczenia wyrobiska przed wybuchem pyłu węglowego,
 • wykazywać umiejętnością pobierania prób pyłu ze strefy opylania w celu określania zawartości części niepalnych.
 • wykazywać właściwą postawę w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla ludzi lub ruchu kopalni.
Kto Cię będzie uczył?

Kadra dydaktyczna na kursach w specjalnościach górniczych posiada niezbędne wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz dodatkowo legitymuje się długoletnią praktyką w pracy w zakładach ruchu górniczego i prowadzeniu kursów oraz szkoleń.

 

Kształcenie będzie zakończone egzaminem, po którym zostaje wydawane zaświadczenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zainteresował Cię ten kurs? Napisz do nas!


Oświadczam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną RODO: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIAŁECKI Sp. z o.o.[ czytaj więcej... ], ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kursy i szkolenia

BIAŁECKI Ośrodek Szkolenia - profesjonalne kursy na operatorów i spawaczy

Czego szukasz ?

#MY

Kursy i szkolenia

Treść akordeonu

Nasze oŚrodki szkolenia

siedziba

Chcesz zadzwonić? Naciśnij w numer!

Chcesz napisać maila? Naciśnij w adres mail!